O nas

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej GLORY jest inicjatywą mającą na celu krzewienie kultury chrześcijańskiej w polskim społeczeństwie. Do udziału zapraszani są wszyscy chętni  z kraju i zagranicy. Jest to również platforma dająca okazję do zaistnienia nieznanym jeszcze artystom i muzycznym grupom a także zaprezentowania tym, którzy zechcą być częścią wydarzenia o charakterze przeglądu.

Festiwal GLORY jest wizją powołaną do istnienia przez prezesa festiwalu, którym jest Artur Pawłowski z Calgary. Dyrektorem wykonawczym urzeczywistniającym festiwal jest Grażyna Konieczna z Krakowa. Wiceprezesem festiwalu zapewniającym techniczną realizację festiwalu oraz integrującym go z inicjatywą pod nazwą Tydzień Jezusa jest Jerzy Przeradowski z Kutna.