Regulamin 2017

Drodzy uczestnicy. 
Przedstawiamy regulamin MFMCh Glory III edycji.
Każdy przesyłający zgłoszenie powinien się z nim zapoznać:
1. Cel konkursu:
– Promowanie muzyki chrześcijańskiej.
– Szukanie nowych talentów.
– Ewangelizacja w formie muzyki.
– Jednoczenie środowisk chrześcijańskich.
– Wywyższenie naszego Boga muzyką.
2. Czas i miejsce:
Przesłuchania odbędą się w ramach Festiwalu „Glory” we Wrocławiu.
Festiwal odbędzie się 25.08.2017 w Warszawie. Koncert laureatów 26.08.2017 w Warszawie.
Bliższe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.
3. Osoby odpowiedzialne:
Organizator festiwalu: Artur Pawłowski,
Dyrektor techniczny: Jerzy Przeradowski
Dyrektor artystyczny: Grażyna Konieczna
Kontakt:
glory.festiwal@gmail.com


4. Zgłoszenia i warunki części konkursowej Festiwalu:

-Zgłoszenie:
Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres:
glory.festiwal@gmail.com
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 25.06.2017r.
Organizator nie ma obowiązku potwierdzić wpłynięcia zgłoszenia.

– Festiwal jest Chrystocentryczny w rozumieniu biblijnym, skupiony na Bogu (Osoby Trójcy Świętej) i Jego atrybutach.
– Zgłoszenie zawierające 3 utwory w formacie mp3 z zaznaczeniem czy są to kompozycje własne czy covery (Zaiks po stronie wykonawcy)
– Uczestnicy zaprezentują 2 wybrane przez organizatora utwory. W zgłoszeniu można zawrzeć swoje preferencje.
– Łączny czas wykonania nie może przekraczać 14 minut wraz z podłączeniem się na scenie. Nie są przewidziane dodatkowe próby na scenie.- Zestaw perkusyjny lub inne instrumenty wymagające zainstalowania na scenie, muszą zostać rozstawione rano, przed rozpoczęciem przesłuchań, lub w trakcie przerwy obiadowej (- dotyczy zespołów grających po przerwie). Demontaż możliwy dopiero po zakończeniu danego bloku przesłuchań.

– Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Warszawie w terminie 25.08.2017.
– Organizator zapewnia Beck Line. Ze względu na ograniczenia czasowe, nie ma możliwości podłączenia prywatnych instrumentów wykonawców jeśli odpowiedniki zostaną zapewnione przez organizatora. Ustawienie na scenie jakichkolwiek dodatkowych instrumentów wymaga pisemnego zgłoszenia i zgody organizatora.
– Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych w ramach ogólnopolskiej bazy zespołów utworzonej na stronie TJ (Tydzień Jezusa) oraz udostępnionej na stronach pokrewnych.
– Datę, kolejność wykonawców i godziny występów ustala organizator.
– Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, oraz nie zapewnia noclegu i wyżywienia
– Festiwal Muzyki Chrześcijańskie “Glory” skierowany jest do solistów, oraz zespołów reprezentujących różne style muzyki oraz różne kraje. W związku z międzynarodowym charakterem festiwalu, utwory mogą być wykonywane zarówno w języku polskim jak i angielskim (wersje anglojęzyczne wymagają tekstu do wglądu). W indywidualnych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na wykonanie utworu w innym języku. Wymaga to pisemnego zgłoszenia od wykonawcy.
– Zgłoszone utwory muszą być wykonywane na żywo – wykluczone jest stosowanie playbacku. Pół playback dopuszczalny jest wyłącznie w kategorii solistów.
– Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności
– Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji dla  Festiwal Glory na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym do wykonań prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących. (Występujący udziela nieodpłatnych praw do rejestracji RTV i wykorzystania tego materiału na internetowych stronach organizatora oraz w innych mediach wskazanych przez organizatora)
– Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.
5. Nagrody:
Dla laureatów organizatorzy przewidują nagrody.
Główną Nagrodę pieniężną w wysokości 10,000 zł,

Kolejne nagrody to: warsztaty pisania tekstów z Januszem Bigdą w Mikołajkach (ilość osób ograniczona), nagranie teledysku oraz wyróżnienia. W dniu przesłuchań, (we Wrocławiu,) Jury przyznaje jako wyróżnienie możliwość wzięcia udziału w wieczornym koncercie. Wykonawca może wówczas zaprezentować 3 nadesłane utwory.
O podziale nagród decyduje jury.
Ponadto udział laureatów w koncercie finałowym w Warszawie na scenie TJ pod Pałacem Kultury.
Organizator przewiduje możliwość emisji materiałów zwycięskich zespołów na antenie TV współpracujących z Festiwalem, oraz nagrania DVD z wybranymi fragmentami Festiwalu.
6. Kryteria oceny:
Profesjonalne Jury powołane przez organizatora festiwalu oceniać będzie:
– Poziom artystyczny
– Dobór repertuaru
– Ogólny wyraz artystyczny
– Przesłanie
7. Wymagane informacje od uczestników znajdują się w formularzu zgłoszeniowym

Serdecznie Was zapraszamy do wzięcia udziału w tym Festiwalu i jako organizatorzy życzymy powodzenia i Bożego błogosławieństwa!

Kontakt:
glory.festiwal@gmail.com